DUYURU VE SİRKÜLER

Hizmetlerimiz

 

 

HİZMETLERİMİZ                                                                                                                                                         

 

 

 

1.         Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi,

2.         Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi,

3.         Belge denetimleri,

4.         Detay mizan denetimleri,

5.         Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve sonuç hesaplarına yansıtılmasının denetimi,

6.         Mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde düzenlenmesine yönelik denetimi,

7.         Finansal tabloların oran analizleri,

8.         Muhasebe ve finansman departmanlarının verimliliğinin denetimi,

9.         Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi,

10.       Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek,

11.       Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek,

12.       Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri,

14.       Stok Yönetimi Çalışmaları,

15.       -Özel amaçlı denetim,

16.       -Şirket Değerlemeleri.

17.       Bağımsız denetim hizmetleri, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre hazırlanan finansal tablolar üzerinden hesaplama ve analizler yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi

18.      SPK, EPDK ile ilişkili şirketlerin, ilgili kuruluşların mevzuatları doğrultusunda denetlenmesi için bağımsız denetim raporunun hazırlanması

19.       İç Denetim, yapılarına uygun iç denetim sisteminin kurulması, gerekli teknik ve bilgi donatımının sağlanarak eksiklerin giderilmesini sağlamak.

20.       Risk Yönetimi ile işletmenin normal faaliyet süreci boyunca karşılaşabileceği risklerin giderilmesi, minimize edilmesi

21.       Karlılık ve verimlilik analizleri tüm ekonomik düzeylerde karar almaya yardımcı olmak.

22.       Verimlilik ölçüm ve analizinin yapılması